Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

Det ambulante møde i et sundhedsvæsen under forandring

Projektet undersøger, hvilken betydning sygeplejerskers praktiseren, positionering og forhandling af det ambulante møde har for deres forståelse af sygepleje og sygepleje som profession.

ProjektansvarligEmilie Marie Andrés
Projektperiode2015-2017
ProjektpartnereRoskilde Universitet
UCLSundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Det ambulante møde og forandringsprocesserne

Forskningsprojektet tager afsæt i det ambulante møde og de forandringsprocesser, som dominerer sundhedsvæsenet for tiden. Herunder effektivisering, standardisering, patientinddragelse, patientcentrering, omlægning af stationær behandling til ambulant behandling m.v.

Forandringer i sundhedsvæsenet er ikke noget nyt, men især det seneste årti har mange policydokumenter, rapporter og artikler beskæftiget sig med dem.

Forandringerne berører naturligvis de ansatte i sundhedsvæsenet. Og sygeplejerskerne er en af de faggrupper, som rapporter og artikler mere eller mindre direkte retter sig imod.

Kompetencer afgørende for det ambulante møde

En del policydokumenter skriver om, at det ambulante behandling skal gøres bedre. Der er fokus på, at sygeplejersker skal besidde de kompetencer, der kan gøre det muligt at skabe de tilsigtede forandringer. Dette indebærer, at de skal være i stand til at leve op til patienternes forventninger.

Det er især sygeplejerskernes kommunikative kompetencer, der skal være bedre for, at forandringerne kan ske. Der antydes således, at deres kompetencer ikke er tilstrækkelige.

Dette rejser en række spørgsmål i forhold til sygepleje som profession, og hvad vil det sige at være sygeplejerske i dag: Hvilke opgaver skal sygeplejerskerne løse, og hvordan er deres arbejde organiseret?

Hvad sker med sygeplejen i et sundhedsvæsen under forandring?

Studiet finder det væsentligt at undersøge, hvilken betydning de fremherskende forandringsprocesser i sundhedsvæsenet har for sygeplejerskers praktiseren af sygepleje.

Mere præcist undersøges, hvad kravene om forandring og forandringerne i sig selv betyder for sygeplejerskers praksis omkring det ambulante møde. Det undersøges også, hvorledes sygeplejersker skaber mening med deres ambulante praksis igennem den sociale interaktion med kollegaer og patienter.

Studiet har en humanvidenskabelig tilgang med et socialkonstruktionistisk perspektiv (Gergen 2005). Sygeplejerskerne forstås i kraft af det praksisfællesskab, de agerer i.

Projektansvarlig
Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.