Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

Demokratiundervisning i samfundsfag i folkeskolen med brug af digitale læremidler

En teoretisk diskussion af samfundsfagets didaktik kombineret med en kvalitativ empirisk undersøgelse af 8. klasse-elevers udvikling af samfundsfaglige kompetencer og demokratisk handlekompetence.

ProjektansvarligAnders Stig Christensen
Projektperiode2014-2017
ProjektpartnereInstitut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
UCLLæreruddannelsen

Hvordan udvikler elever samfundsfaglige kompetencer?

Målet med projektet er at bidrage til den fagdidaktiske diskussion af samfundsfagets indhold og berettigelse med fokus på udvikling af kompetencebegrebet.

Projektet undersøger gennem observation af undervisningen i 2 8. klasser, hvordan elevernes udvikling af samfundsfaglige kompetencer kan beskrives. I observationerne er der fokus på elevernes aktiviteter, fx når de fremlægger eller deltager i diskussioner, ligesom det undersøges, hvordan eleverne anvender digitale læremidler.

Hvordan forstås kompetencebegrebet i samfundsfaget?

Med de forenklede fælles mål fra 2014 er samfundsfaget i skolen, i lighed med alle andre skolefag, beskrevet ud fra kompetencemål. I den teoretiske del af projektet diskuteres, hvordan kompetencebegrebet kan forstås i forhold til samfundsfaget.

Dette gøres både ved en diskussion af, hvordan faget historisk er blevet beskrevet i Danmark, og ved en inddragelse af internationale diskussioner af kompetenceorienteret undervisning, særligt inden for det område, der i Tyskland kendes som ”politiche Bildung” (politisk dannelse).

 

Projektansvarlig
Læreruddannelsen

Uddanner professionsbachelorer og bidrager til udvikling af praksis i samarbejde med private og offentlige institutioner.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.