Anvendt forskningsprojekt Print Send Gem som PDF

Brugerinvolvering og aktivitetsbaseret træning til patienter med neuroonkologiske lidelser

Projektet skal skabe ny viden om indhold, form, timing og intensitet af aktivitetsbaseret og specialiseret rehabilitering til patienter med neuroonkologiske lidelser set ud fra et brugerperspektiv.

ProjektansvarligHanne Kaae Kristensen
Projektperiode2014-2016
ProjektpartnereRehabiliteringsafdelingen, Odense Universitetshospital
UCLSundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Formålet er at forbedre outcome for behandlingen af patienter med primære hjernetumorer.

Ud over stråle- og kemoterapi, indgår rehabilitering nu i de anbefalede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen for optimal behandling af denne patientgruppe. I relation til rehabilitering af kræftramte øges evidensen til stadighed, der foreligger dog ingen større viden omkring effekten af systematisk rehabilitering hos patienter med gliomer.

Mange patienter med tumorer i CNS lever med alvorlige følger på grund af selve sygdommen og som følge af den behandling, de modtager. Kræftsygdomme og følgevirkningerne af behandlingerne medfører ofte kortere levetid, at patienternes samlede funktionsevne kan blive stærkt nedsat, samt at livskvaliteten forringes både for patienterne selv og for deres nærmeste.

I Danmark er ergoterapi en forholdsvis ny tilgang til kræftramte, mens andre lande som fxEngland, USA, Australien (Cooper 2007; Vrkljan & Miller. Polgar 2001) har tradition for, at ergoterapeuter integreres i det tværfaglige samarbejde omkring patienter med kræft for områderne omkring håndtering af hverdagslivets aktiviteter.

Ergoterapi er fundet at have effekt på aktivitetsudførelse, oplevelse af smerter og fatigue samt livskvalitet (Kealey & McIntyre 2005; Trump, Zahoransky, & Siebert 2005). Kræftramtes livskvalitet øges, når de er i stand til at udfore hverdagslivets aktiviteter. Motivationen for at fortsatte med at udføre aktiviteter viser sig at være knyttet til erfaringer med at være aktiv (Sviden, Tham, & Borell 2010).

Projektansvarlig
Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.