Anvendt forskningsprojekt Print Send Gem som PDF

Bedre kvalitet i dansk og matematik

Projektet skal skabe bedre kvalitet i dansk og matematik ved at udvikle, afprøve og udbrede en didaktik understøttelse af læremidler med en undersøgende tilgang.

ProjektansvarligThomas Illum Hansen
Projektperiode2016-2018
ProjektpartnereTeknologisk Institut, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, UC Nord, UC Sjælland, UC Syd samt udviklingsskoler, pilotskoler og kontrolskoler
UCLAnvendt forskning i Pædagogik og Samfund

Undersøgelsesorienteret didaktik i dansk og matematik er et landsdækkende storskala­projekt, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har sat i gang i samarbejde med Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening.

Projektet har til hensigt at skabe bedre kvalitet i dansk og matematik ved at udvikle, af­prøve og udbrede en didaktik understøttet af læremidler med en undersøgende tilgang, der fremmer dialogiske, skabende og anvendelsesorienterede elementer i undervis­ningen.

Det skal ske på en fagligt systematisk måde, hvor lærerne ikke har facit, men hvor det faglige kommer ind som en støtte til at opleve, stille spørgsmål og gennemføre undersøgelser, som eleverne har et ejerskab til.

Målet er at skabe kvalitet for den enkelte elev ved at åbne fagenes indhold og metoder på en levende og nærværende måde, der motiverer dem til at gå undersøgende til værks – både alene og i fællesskab.

 

Projektansvarlig
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.