Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

At Your Service. Sundhedshus som grænsekrydser i det nære sundhedsvæsen

Projektet skal skabe ny viden om, hvordan design af serviceydelser kan understøtte grænsekrydsende innovationsfællesskaber som organisering i sundhedshuse.

ProjektansvarligLine Zimmer Rasmussen
Projektperiode2014-2017
ProjektpartnereSyddansk Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Forskningsenhed for Brugerperspektiver Syddansk Universitet, SPIRE Research Centre/SDU Design, Langeland Kommune, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Institutt for design
BevillingProjektet støttes af Langeland Kommune med 300.000 kr. og af Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefaglige Forskningsfond med 100.000 kr.
UCLSundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Fra praksisfællesskab til innovationsfællesskab

I det nære sundhedsvæsen er sundhedshusene en snitflade for forskellige kommunale, regionale og private aktører. Konceptet for sundhedshuse er dog ikke entydigt, og kommunalreformen gav ikke præcise svar i forhold til organisering, opgaveløsning, målgruppe eller serviceniveau.

Ph.d.-projektet vil med udgangspunkt i sundhedshuset i Rudkøbing udvikle forskningsbaseret viden om, hvordan et sammenhængende servicekoncept for sundhedshuse designes med borgernes livssituation som afsæt.

Konkret undersøges, om design af serviceydelser kan understøtte samarbejde i sundhedshuse i en bevægelse fra praksisfællesskaber mod grænsekrydsende innovationsfællesskaber.

Aktionsforskning gennem servicedesign

Ph.d.-projektet forventes gennem aktionsforskning at understøtte brugerinddragelse fra idé til implementering af innovative servicekoncepter på tværs af sundheds- og arbejdsmarkedsinstanser i et kontinuerligt samarbejde med borgere og aktører i sundhedshuset i Rudkøbing.

Projektet er ikke færdigdesignet fra start, men udvikler sig løbende i en iterativ proces over faserne Exploration, Creation, Reflection og Implementation. 

Dette bidrager til at sikre servicekoncepternes relevans, effekt og realiserbarhed i relation til andre sundhedshuse eller andre hjørner af sundhedsvæsenet nationalt som internationalt og dermed til gavn for borgere, professioner og samfund.

Projektansvarlig
Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.