Anvendt forskningsprojekt Print Send Gem som PDF

Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler

Projektet adresserer kommunernes arbejde med indkøb af læringsplatforme gennem en brugerinddragende tilgang til de didaktiske, teknologiske og organisatoriske aspekter af læringsplatforme.

ProjektansvarligMarie Falkesgaard Slot
Projektperiode2016-2017
ProjektpartnereAalborg Universitet, Syddansk Universitet, UC Sjælland, UC Syd, Alexandre Instituttet
UCLAnvendt forskning i Pædagogik og Samfund

Projektet kombinerer metodiske greb fra fremtidsværksted, brugerinddragelse og designbaseret forskning og vil dermed udvikle virksomme indsatser, der belyser og adresserer de problemer og muligheder, der opleves i praksis.

Målet er at uddrage generelle erfaringer i forbindelse med implementering af læringsplatforme i den danske folkeskole i en form, der kan formidles bredt.

Projektet udføres for Styrelsen for It og Læring af et konsortium bestående af Aalborg Uni­versitet, Syddansk Universitet, Alexandra Instituttet, University College Syddanmark, Uni­versity College Sjælland og University College Lillbælt.

Projektet ledes af Morten Misfeldt, AAU, og både Thomas R. S. Albrechtsen, UC SYD, og Karten Gynther, UCSJ, fra Læremiddel. dk’s ledelsesgruppe indgår i projektets ledelsesteam.

Læremiddel.dk deltager derudover med konsulentbistand i forhold til inddragelse og erfaringsopsamling på skolerne og har samtidig ansvaret for projektets formidlingsdel.

Projektansvarlig
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.