Forskning og viden

UCL leverer viden til gavn for fremtidens velfærd igennem forsknings- og udviklingsprojekter, der er forankret i praksis og grundigt teoretisk funderet. Vi samarbejder med universiteter og offentlige og private virksomheder og institutioner såvel nationalt som internationalt.

Vidensfelter på UCL

UCL er optaget af at udvikle de sundhedsfaglige professioner på sygehuse, behandlingssteder og i forvaltninger og af sundhedsfremme og viden om sundhed i skoler og uddannelser.

Projekter og resultater

Videncentre

UCL uddanner professionelle og udvikler viden inden for det samfundsfaglige område til gavn for institutioner og borgere.

Projekter og resultater

Videncentre

UCL har et specialiseret fokus på udvikling og forskning inden for pædagogik og læring i videncentre, uddannelser og videreuddannelser.

Projekter og resultater

Videncentre

Videncentre
Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund

Afdelingen er en integreret del af Området for Pædagogik og Samfund ved University College Lillebælt og rummer Center for Anvendt Skoleforskning samt en række forskning- og udviklingsprojekter.

Anvendt Velfærdsforskning

Centret arbejder med velfærdsudfordringer i et tværprofessionelt perspektiv i relation til de samfundsfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser.

Anvendt Sundhedsforskning

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

HistorieLab - Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling

Forsker i og stiller viden til rådighed om formidling af historie og kulturarv med fokus på, at børn og unge kan bruge fortiden til at forstå det moderne samfund.

Conrad - Radiografisk Videncenter

Udvikler og formidler viden om radiografi i nært samarbejde med praksis, forskning og erhvervsliv.

Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL)

Forsker i og formidler ny praksisnær viden om idræt, bevægelse og læring – i tæt samspil med det omgivende samfund. Centret er et samarbejde mellem UCL og SDU.

UC Viden

UC Viden er Danmarks samlede portal for forsknings- og udviklingsaktiviteter i professionshøjskolesektoren.

Kontakt
Forskning og Udvikling

Center for Anvendt Skoleforskning
Centerleder Thomas Illum Hansen
thih@ucl.dk

Center for Anvendt Velfærdsforskning
Centerleder Ulla Viskum
ulvi@ucl.dk

Forskningssekretariat
Gitte Reinhard Laursen
grla1@ucl.dk

Berit Kaja Børgesen
bkbo@ucl.dk

Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter

Forskningsleder Poul Brunn
pobr@ucl.dk

HistorieLab - Videncenter for Historie- og Kulturarvs-formidling

Centerleder Peter J. Y. Brunbech
pjyb@ucl.dk

Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL)

Centerkoordinator Lisbeth Runge Larsen
lrla@ucl.dk