Indhold i denne sektion:

Center for Undervisningsmidler

CFU understøtter kvalitetsudviklingen i undervisningssektoren. Vi inspirerer og udfordrer udervisere og skoleledere. Og så bestræber vi os på høj kvalitetet og service i alle ydelser: - kurser, læremidler, rådgivning, pædagogisk udvikling, coaching m.m.

Aktuelle udstillinger

Om denne side